Founder Member

Bhakti Yog Ashram Trust
Swami Shankaranand Saraswati

Swami Shankaranand Saraswati

President

Surya Narin

Surya Narin

Vice President

Priyanka

Priyanka

Secretary